ავერსი

კომპანია „ავერსი“ 1994 წლის 14 ნოემბერს დაარსდა. დამფუძნებლის ინიციატივით, მის სახელწოდებად იმთავითვე იქნა შერჩეული ლათინური სიტყვა, რომლის მნიშვნელობაც ყველაზე უკეთ შეესატყვისებოდა კომპანიის განვითარების პრინციპს – უწყვეტ და თანაბარზომიერ განვითარებას, სპირალურ წინსვლას. დღესდღეობით “ავერსის” ქსელი წარმოდგენილია მთელს საქართველოში 238 აფთიაქით. აფთიაქის ქსელში წარმოდგენილი ისეთი იტალიური კოსმეტიკის იტალიური ბრენდი“Mesauda Milano”.

მისამართი: აღმაშენებლის გამზირი №148, თბილისი, ცენტრალური ოფისი (აფთიაქების ნუსხა იხილეთ კომპანიის ვებ-გვერდზე)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *